www.afasie-digitaal.nl  

Website van Atie Köbben-van Vessem

Nieuw : tip 7

Muisproblemen?
toetsenbord nemen.


Digitaal is een eigentijds interactief taalprogramma
v
oor mensen met afasie, anderstaligen,
jongeren met dyslexie of met taalachterstand
.

Duizenden opgaven met foto’s, sprekende computer
en zestien op de doelgroep toegesneden spelletjes.
Klik op oefeningen
om de mini scherm-afdrukken te bekijken.

De prijs van het volledige programma Digitaal
met alle oefeningen en spelletjes
is
20,00 euro.
Klik op bestellen om de CD te bestellen.

© A.H. Köbben-van Vessem: concept, tekst en foto's.
Digitaal wordt uitsluitend verspreid door mij,
A.H.Köbben-van Vessem,
als auteur.
>
- <